Reglementările locaţiei

În calitate de utilizator aveţi obligaţia de a respecta regulile locaţiei.

Prevederi generale

 1. Intrarea în parcarea pentru camioane Borchwerf (parcarea pentru camioane) se face pe propriul risc în totalitate. Vizitatorilor le este permis accesul numai pe terenurile sau în clădirile la care accesul este permis în scopul vizitării sau efectuării diverselor activităţi (pentru furnizori) etc.
 2. Toate persoanele, atât şoferi, cât şi pasageri, prezente în parcarea pentru camioane, trebuie să deţină un bilet de parcare valid.
 3. Parcarea în parcarea pentru camioane Borchwerf se face în totalitate pe propriul risc. Parkeer Beheer Roosendaal B.V. (Parkeer Beheer) nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio daună survenită în parcarea pentru camioane ca urmare a accidentelor, pierderilor, furturilor sau din orice alt motiv. Singura excepţie la cele menţionate mai sus este situaţia în care daunele apar în urma unui comportament culpabil, care poate fi dovedit, din partea Parkeer Beheer sau a unuia dintre angajaţii săi. Orice daune trebuie raportate imediat la Camera de control +31(0)165 560275. Parkeer Beheer nu poate fi trasă la răspundere pentru daune ale vehiculului care au fost raportate după părăsirea parcării pentru camioane.
 4. Vizitatorii trebuie să respecte în permanenţă instrucţiunile şi îndrumările oferite de sau din partea Parkeer Beheer. Aceste instrucţiuni/îndrumări pot fi oferite, printre altele, prin intermediul semnelor, îndrumărilor sau semnalelor din partea personalului şi/sau angajaţilor contractanţilor angajaţi de Parkeer Beheer.
 5. Dacă unul dintre vizitatori nu respectă instrucţiunile/îndrumările oferite de sau în numele Parkeer Beheer, Parkeer Beheer nu va accepta nicio formă de responsabilitate pentru nicio pierdere sau daună de orice fel. (teoretic, dacă instrucţiunile sunt respectate, nu poate surveni nicio pierdere sau daună).
 6. Sub nicio formă Parkeer Beheer nu va accepta responsabilitatea pentru daunele la nivelul anvelopelor sau pentru daunele cauzate de anvelopele perforate în parcarea pentru camioane.
 7. Personalul Parkeer Beheer şi/sau contractanţii angajaţi de Parkeer Beheer au autorizaţia permanentă de a inspecta bagajele (de mână), dulapurile, cabinele şi compartimentele de depozitare ale oricărui vehicul/utilizator.
 8. Dacă Parkeer Beheer sau contractanţii plătiţi de Parkeer Beheer suferă orice pierdere sau daune ca urmare a nerespectării acestor regulamente de către un vizitator al parcării pentru camioane, acesta din urmă va avea obligaţia de a plăti de la bun început pentru toate pierderile sau daunele, fără a aduce prejudicii drepturilor legale ale Parkeer Beheer.
 9. Dacă unul dintre vizitatori nu respectă aceste reglementări, Parkeer Beheer poate respinge (permanent) accesul acestui vizitator în parcarea pentru camioane.
 10. Prin intrarea în parcarea pentru camioane, se consideră că vizitatorii sunt de acord cu aceste reglementări.

Instrucţiuni de siguranţă pentru vizitatori

 1. Nu vă este permis accesul la locaţie fără un bilet de intrare valid. Vi se cere să păstraţi acest bilet de intrare pe durata şederii dumneavoastră în parcarea pentru camioane şi să îl prezentaţi la cerere angajaţilor Parkeer Beheer sau contractanţilor angajaţi de Parkeer Beheer.
 2. Vi se cere să parcaţi în întregime vehiculul în spaţiul creat în acest scop şi delimitat prin linii.
 3. Dacă nu respectaţi instrucţiunile/îndrumările imediat/corect, Parkeer Beheer va avea dreptul de a muta/îndepărta vehiculul din zonă sau de a apela la un contractant pentru a-l muta/îndepărta din zona respectivă. Parkeer Beheer va recupera de la dumneavoastră costurile pentru acest serviciu.
 4. În parcarea pentru camioane se aplică aceleaşi reguli de comportament şi trafic ca în cazul drumurilor publice. Semnele şi semnalele de circulaţie au aceeași semnificaţie.
 5. Comportamentul dumneavoastră în parcarea pentru camioane nu trebuie să reprezinte niciun pericol sau inconvenient pentru dumneavoastră, personalul Parkeer Beheer, contractanţii angajaţi de Parkeer Beheer sau alţi utilizatori ai parcării pentru camioane. Aveţi obligaţia de a respecta regulile de conduită şi bun simţ aplicabile în Olanda. Se consideră că aveţi cunoştinţă de acestea.
 6. Echipamentele de pe vehiculele motorizate şi remorci, precum şi celelalte mijloace de transport trebuie să respecte cerinţele legale.
 7. Un camion staţionat sau o remorcă separată trebuie să aibă frânele activate sau trebuie să fie imobilizat(ă) în alt mod, astfel încât vehiculul să nu prezinte niciun pericol pentru traficul din jur. Doar remorcile care aparţin posesorilor de abonamente pot fi lăsate separat, cu condiţia să fie utilizat un sistem de blocare care trebuie poziţionat astfel încât remorca să nu se răstoarne şi să deterioreze pista.
 8. Intrarea şi ieşirea în/din parcarea pentru camioane, precum şi condusul în faţă/în spate în parcarea pentru camioane nu trebuie să aibă loc înainte ca şoferii să se asigure că nu există niciun fel de pericol sau obstacol pentru trafic.
 9. Vehiculele motorizate nu trebuie conduse în parcarea pentru camioane fără un permis de conducere valid. Documentele de înregistrare şi permisele de conducere trebuie prezentate la cerere personalului Parkeer Beheer sau contractanţilor angajaţi de Parkeer Beheer.
 10. Limita de viteză este indică prin semne. Limita de viteză în parcarea pentru camioane este de 10 km/oră.
 11. Sunt interzise consumul şi/sau posesia de băuturi alcoolice şi/sau droguri în parcarea pentru camioane.
 12. Este interzisă aprinderea de focuri deschise.
 13. Este interzis zgomotul excesiv.
 14. Este interzisă efectuarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere ale camioanelor/vehiculelor comerciale în parcarea pentru camioane (inclusiv schimburile de ulei etc.).
 15. Deşeurile menajere mici trebuie aruncate în pubelele prevăzute în parcarea pentru camioane; nu este permisă eliminarea la deşeuri a reziduurilor mari (anvelope, paleţi etc.) şi a reziduurilor chimice menajere (baterii).
 16. Obiectele, obstacolele şi/sau blocajele nu trebuie amplasate pe drum fără permisiunea prealabilă din partea firmei de securitate şi/sau a Parkeer Beheer.
 17. Automobilele pentru pasageri şi vehiculele utilitare pot parca numai în spaţiile de parcare prevăzute în parcarea pentru camioane.
 18. În parcarea pentru camioane nu se acceptă transporturile de substanţe sau mărfuri periculoase (ADR).
 19. Minorii trebuie să fie însoţiţi de un adult când se deplasează prin parcarea pentru camioane sau când merg la toaletă.

Servicii disponibile

Parcul pentru camioane este deschis 365 de zile pe an, 24 de ore pe zi.

În parcul pentru camioane sunt disponibile următoarele facilităţi:

 • Dispozitiv AED care se poate găsi în apropierea toaletei
 • Toalete
 • Duşuri
 • Maşină de spălat/uscător
 • Wi-Fi
 • Spaţiu de relaxare
 • Restaurante
 • Spălătorie camioane
 • Servicii pentru diverse mărci de camioane

Reglementările de acces

 1. Accesul în parcarea pentru camioane este permis numai pe baza unui bilet de intrare valid. Nimeni în afară de dumneavoastră nu poate utiliza biletul dumneavoastră pentru a intra în parcarea pentru camioane.
 2. Parkeer Beheer şi/sau contractanţii/angajaţii Parkeer Beheer sunt responsabili de supravegherea implementării regulilor şi de respectarea acestora. Parkeer Beheer şi/sau contractanţii angajaţi de Parkeer Beheer au autorizaţia de a se abate temporar de la instrucţiunile incluse în cadrul acestor reglementări.
 3. Fără a aduce prejudicii niciunei acţiuni care ar putea fi iniţiate cu privire la o persoană care nu respectă sau care se abate de la prevederile acestor reglementări, persoanei respective i se poate interzice accesul în parcarea pentru camioane cu orice vehicul.

Parcarea şasiului de remorcă (posesorii de abonamente fac excepţie)

 1. Şasiurile de remorci pot fi parcate numai dacă sunt ataşate la vehicul.
 2. Şasiul de remorcă separat nu este permis, deoarece pista poate fi deteriorată în acest mod.

Prevederile de final

 1. În cazuri care nu sunt acoperite de aceste reguli de parcare, hotărârile personalului nostru sau ale personalului firmei de securitate sunt obligatorii.
 2. Nevaliditatea oricăreia dintre stipulările acestor reglementări ale parcării pentru camioane nu afectează validitatea stipulărilor rămase.
 3. Vă dorim o şedere plăcută în parcarea pentru camioane şi suntem convinşi că reglementările specificate vor contribui în acest sens.

Număr de urgenţă: + 31 (0) 165-560275

 

 

  A rezerva

  Rezervați acum un loc de parcare securizat pentru camionul dvs.